We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties

We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties

 

We willen met elkaar een cultuur bestendigen waarin we ‘zeggen wat we doen’ en ‘doen wat we zeggen’. Waarin we ons houden aan afspraken die we maken met onze klanten, maar zeker ook aan de afspraken met onze collega’s. Het kan voorkomen dat we een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen. Bijvoorbeeld als er een belangrijk aspect over het hoofd is gezien, of dat de veiligheid van een collega of onszelf in het geding is. In dat geval nemen we onze verantwoordelijkheid richting onze klant of collega. (We all take responsibility for our own actions).  Er zullen fouten worden gemaakt, maar de vraag moet altijd zijn: wat leren we ervan?