Continue verbetering in de hele waardeketen

Continue verbetering in de hele waardeketen

 

‘Wat kan er beter?’ Dit is de vraag die wij onszelf allemaal keer op keer moeten stellen bij alle activiteiten die we uitvoeren.

 

We kijken naar al onze processen als een keten van activiteiten die waarde toevoegen voor de klant. Het gaat hier om de primaire processen van verwerving, uitvoering, management, aangevuld met ondersteunende taken. We zijn continu bezig onze processen te optimaliseren, waar mogelijk te standaardiseren om kostenbewust en efficiënt te werken, kwaliteit te verhogen en concurrentievoordeel te halen.

Een goed voorbeeld is de vervanging van Metacom door Construct, waarvoor een groot deel van onze processen zijn bijgesteld. Dit doen we ondermeer door samen met de betrokken collega’s processen opnieuw uit te werken en deze collega’s proces eigenaren te maken en op te leiden.