Duurzaam bedrijf waarbij het welzijn van medewerkers voorop staat

Duurzaam bedrijf waarbij het welzijn van medewerkers voorop staat


Waarom

Als wij de doelstellingen en strategie van Strukton Rail willen ondersteunen, betekent dit niet alleen dat we een redelijke marge op onze activiteiten moeten behalen, maar ook dat met ons imago, onze acties en vooral onze benaderingswijze een positieve indruk moeten maken op potentiële en bestaande klanten, leveranciers, aandeelhouders en teamleden. Het delen van dingen waar we goed in zijn is een duidelijk voorbeeld van hoe we teruggeven aan de samenleving. Door mensen in staat te stellen zinvol werk te doen en dit werk veilig te doen, waarbij ze hun professionaliteit en vermogen tot compassie verder kunnen ontwikkelen, inspireren we de samenleving, Strukton Rail en onszelf als mens. We willen dat onze medewerkers willen bijdragen aan onze visie en missie die onze authentieke waarden uitdragen. Railtransport is de meest duurzame manier van transport en wij streven ernaar hiervan een concurrerende, veilige en betrouwbare optie maken. Wij willen een leidende rol spelen bij de energietransitie om zo het railtransport nog duurzamer te maken. Daarom hebben wij een Power Division gecreëerd, gericht op energieconversie in infrastructuur en rollend materieel.


Hoe     

Tot voor kort werd onze manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen weerspiegeld in onze positie op de Veiligheidsindex en de CO2-ladder (duurzaamheidsindex), en in onze Integriteitsindex en de mate van tevredenheid van onze medewerkers. Vorig jaar zijn we nog een stap verder gegaan: we hebben actief contact gezocht met mensen die werk, zingeving of waardering zochten en ze waar mogelijk training en een baan gegeven zonder het werk en de ambitie van onze bestaande medewerkers (A1 Electronics) in gevaar te brengen.