Reduceer faalkosten

Reduceer faalkosten

 

Faalkosten zijn alle vermijdbare kosten tijdens het uitvoeren van werken. Faalkosten kunnen hun oorzaak vinden in verschillende fasen van het productieproces. Zowel bij de voorbereiding (het ontwerp), de productie zelf, als de levering of installatie.  Door continu kennis en ervaring te evalueren en te delen kan effectiever en efficiënter worden gewerkt (plan-do-check-act) waardoor we in staat zijn om nieuwe projecten competitief aan te bieden.